Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mübadele İhalesi İlanı
 
MÜBADELE İLANI
TRABZON EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı kalan 28 Adet Araç mübadelesi yapılacaktır.
1-İdarenin Adı:
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
b) Adresi
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Gülbaharhatun Mahallesi 61040- Ortahisar/TRABZON.  İlgili Kişi Hüseyin Ahmet ALAN 0532 410 83 25
İhalenin Adı, niteliği, türü ve miktarı:  28 Adet Araç mübadelesi işi
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;
1 Adet 2012 model BMW F800 GS,
1 adet 2006 model Dacia Logan,
2 adet 2006 model Fiat Albea,
1 adet 2007 model Fiat Doblo,
1 adet 2005, 3 adet 2007, 1 adet 2008 model Ford Connect,
1 adet 2003 model Ford Transit,
1 adet 2008 model Hyundai Accent,
1 adet 2006 Hyundai Starex,
1 adet 2009 model Peugeot Exper,
1 adet 2007 model Renault Kangoo,
1 adet 2004, 1 adet 2005, 1 adet 2006 ve 1 adet 2009 model Renault Megane II,
1 adet 2007, 1 adet 2008 model Renault Symboll,
1 adet 2001 model Toyota Corolla,
1 adet 2007 model Skoda Octavia,
2 adet 2006 model Skoda Süper B,
3 Adet 2009 model Volkswagen Crafter olmak üzere toplam 28 Adet Araç
Durum ve Teknik Özellikleri:
Bahse konu araçların tamamı ekonomik ömrünü tamamlamış, bakım onarımlarının ekonomik olmadığı tespit edilmiştir. Araçların EK7-A nolu listedeki 8. ve 27. sıradaki araçlar gayri faal, 18. sıradaki araç ise kazalıdır. Diğerleri çalışır vaziyettedir. Araçların motor ve kaporta tamirine ihtiyacı vardır. Detaylı bilgi şartnameden veya bizzat yerinde (Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesi Adresinde) görülebilir. Araçlar hali hazır durumlarıyla kabul edilmiş sayıldığından mübadele sonrası İdareden hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın; Adı, niteliği, türü ve miktarı  
5 Adet 2018 Model Dacia Dokker Combi Ambiance 1.5 dCi 90 BG (Opak) Beyaz Renk.
32 Adet 2018 Üretim Lassa marka 205/55/16 h yazlık lastik
4- İdare Tarafından Alınacak –Verilecek Malın/Malların Teslim Etme-Alma yeri;
Mübadelede teklif edilen mallar Trabzon Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Bakım Onarım Büro Amirliği Pelitli Mah.Eski Polis Okulu Arkası/TRABZON adresine bir defada teslim edecektir. Teslim alacaktır.
6-Mübadelenin Yapılacağı Tarih - Saat – Yer ve Şekil
29/01/2019 Salı günü saat 14.00 da Şehit Komiser İdris AYDIN Konferans Salonu Gülbahar Hatun Mahallesi İnönü Caddesi 61440 Ortahisar/ TRABZON adresinde En Yüksek Teklif Üzerinden Açık Artırma Usulü. Artırım teklifleri Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak yapılacaktır.
7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
: 396.552,00 TL(Üç yüz doksan altı bin beş yüz elli iki Türk Lirası)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;
: 396.465,70 TL (Üç yüz doksan altı bin dört yüz altmış beş TL yetmiş KR)
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki en az 11.896,56 TL geçici teminatı,
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.
d) Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Trabzon Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müd. Bakım Onarım Büro Amirliği Pelitli Mah. Eski Polis Okulu Arkası/TRABZON adresinde görülebilir ve doküman bedeli olan 50,00-TL (Elli Türk Lirası) Trabzon Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
12- Teklifler, 29/01/2019 Salı günü saat: 14.00’a kadar Trabzon Emniyet Müdürlüğü- Lojistik Şube Müd. Gülbaharhatun Mahallesi Ortahisar/TRABZON adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonuna sözlü olarak belirtecekler ve açık artırma formu imzalanacaktır. Pey olarak sürülecek miktar en az 1 çift 2018 üretim tarihli Lassa 205/55/16 h yazlık lastik olacaktır. (Ortalama 1 çift lastik 650,00 TL) Artırım toplamı başka bir veya bir kaç 2018 model Dacia Dokker Combi Ambiance 1,5 dCi 90 Bg Beyaz renk araç almaya ulaşması halinde araç alınacaktır. Mübadelede amaç mümkün olduğunca çok araç almaktır. Araç almaya ulaşılamaması halinde lastik alınacaktır.
14-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
15- Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden, mübadele tarihinin bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü / TRABZON adresinde görülebilir.
16- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
17- Mübadeleye konu araçların bilgileri Trabzon Emniyet Müdürlüğü Web sitesinde görülebilir.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19- Bütün vergi, resim ve harçlar istekliye aittir. İstekliler taşınır malları yerinde görerek tespitlerini yapacaktır. Mübadele sonrası İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
Araçların motor ve kaporta tamirine ihtiyacı vardır. EK7/A listede bulundukları yer ve özellikleri yazılı olup, hasar durumları bilgi mahiyetinde olduğundan, istekliler taşınır malları yerinde görerek tespitlerini yapacaktır. Mübadele sonrası İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır. Araçların üzerindeki Polis Amblem ve işaretleri ihaleyi kazanan istekli tarafından yerlerinde söktürülerek teslim alınacaktır. Ayrıca yeniden tescil için Fenni Muayene, Egzoz Emisyon, Proje ve tadilat gerektiren araçların iş ve işlemleri istekli tarafından yerine getirilmeden trafiğe çıkartılmayacak ve İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
20-Taraflarca sözleşme imzalanacaktır. Ancak Mübadele kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/01/2019      Kom.Üyesi           : H.A.ALAN
……/01/2019      Kom.Üyesi           : D.AKGÜN
……/01/2019      Kom.Üyesi           : Y.YILMAZ
……/01/2019      Kom.Başkanı      : M. 
 
 
  • KGYS
  • İçişleri Bakanlığı
  • TUBİM
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu