Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
MÜBADELE İLANI TRABZON EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı kalan 24 Adet Araç, Tahmini 5 Ton 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı kalan 24 Adet Araç, Tahmini 5 Ton Çıkma Oto Yedek Parçaları ve Çeşitli Metaller,  Tahmini 5 Ton Hurda Alüminyum araç plaka mübadelesi yapılacaktır.
 
1-İdarenin Adı:
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
b) Adresi
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Gülbaharhatun Mahallesi 61040- Ortahisar/TRABZON. 0 462 230 19 85 – Fax : 0 462 230 20 01
İhalenin Adı, niteliği, türü ve miktarı:  24 Adet Araç, Tahmini 5 Ton Çıkma Oto Yedek Parçaları ve Çeşitli Metaller,  Tahmini 5 Ton Hurda Alüminyum araç plaka mübadelesi işi
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;
4 Adet 2006 model Fiat Albea,
1 adet 2006 model Fiat Doblo,
1 adet 2011 model Fiat Linea,
1 adet 2007 model Fiat Palio,
1 adet 2007, 1 adet 2008, 1 adet 2009 ve 1 adet 2011 model Ford Connect,
1 adet 2008 model Hyundai Accent,
1 adet 1997 model Isuzu kamyon,
1 adet 2004 Otokor Sultan,
3 adet 2009 model Peugeot Exper,
1 adet 2000 model Peugeot Partner,
1 adet 1999 model Renault Megane I,
1 adet 2005, 1 adet 2006 model Renault Megane II,
1 adet 2006 model Renault Symboll,
1 adet 2003 model Toyota Corolla,
1 adet 2012 model Volkswagen Golf olmak üzere toplam 24 Adet Araç ve tahmini 5 ton çıkma oto yedek parçaları ve çeşitli metaller ile tahmini 5 ton hurda alüminyum araç plakası
Durum ve Teknik Özellikleri:
Bahse konu araçların tamamı ekonomik ömrünü tamamlamış, bakım onarımlarının ekonomik olmadığı tespit edilmiştir. Şartname Eki 7/B de geçen 2. -5. -9. -11. -18. -19. -20. -22. -23. sıradakileri gayri faal, diğerleri çalışır vaziyettedir. Tahmini 5 ton hurda demir (çıkma oto yedek parçaları ve çeşitli metaller) ve tahmini 5 ton alüminyum hurda araç plakaları olduğu tespit edilmiştir. Araçların motor ve kaporta tamirine ihtiyacı vardır. Detaylı bilgi şartnameden veya bizzat yerinde (Polisevi Bahçesi Pelitli Adresinde) görülebilir. Araçlar hali hazır durumlarıyla kabul edilmiş sayıldığından mübadele sonrası İdareden hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın; Adı, niteliği, türü ve miktarı  
4 Adet Dacia Dokker Combi Ambiance 1,5 dCi 90 Bg. Beyaz renk, 1 Adet Develop +258 Renkli fotokopi makinesi,
Mübadele için sürülecek pey olarak en az 1 çift Lassa marka 205/55/16 h yazlık lastik
4- İdare Tarafından Alınacak –Verilecek Malın/Malların Teslim Etme-Alma yeri;
Mübadelede teklif edilen mallar Trabzon Emniyet Müdürlüğü  Lojistik Şube Müdürlüğü Bakım Onarım Büro Amirliği Pelitli Mah.Eski Polis Okulu Arkası/TRABZON adresine bir defada teslim edecektir. Teslim alacaktır.
6-Mübadelenin Yapılacağı Tarih - Saat – Yer ve Şekil
24/07/2018 Salı günü saat 10: 30 da Şehit Komiser İdris AYDIN Konferans Salonu Gülbahar Hatun Mahallesi İnönü Caddesi 61440 Ortahisar/ TRABZON adresinde En Yüksek Teklif Üzerinden Açık Artırma Usulü. Artırım teklifleri Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak yapılacaktır.
7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
: 293.310,00 TL(iki yüz doksan üç bin üç yüz on Türk Lirası)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;
: 283.043,00 TL (İki yüz seksen üç bin kırk üç Türk lirası)
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki en az 8.799,30 TL geçici teminatı,
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.
d) Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Trabzon Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müd. Bakım Onarım Büro Amirliği Pelitli Mah. Eski Polis Okulu Arkası/TRABZON adresinde görülebilir ve doküman bedeli olan 50,00-TL (Elli Türk Lirası) Trabzon Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
12- Teklifler, 24/07/2018 Salı günü saat: 10:30’a kadar Trabzon Emniyet Müdürlüğü- Lojistik Şube Müd. Gülbaharhatun Mahallesi Ortahisar/TRABZON adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonuna sözlü olarak belirtecekler ve açık artırma formu imzalanacaktır. Pey olarak sürülecek miktar en az 1 çift 2018 üretim tarihli Lassa 205/55/16 h yazlık lastik olacaktır. (Ortalama 1 çift lastik 440.00 TL) Artırımın 1 adet Develop +0258 Renkli fotokopi makinesi tahmini bedeli olan 13.275,00 TL ye ulaşması halinde fotokopi makinesi alınacaktır. Artırımın devam etmesi halinde pey miktarınca devam edilecektir. Artırım toplamı başka bir 2018 model Dacia Dokker Combi Ambiance 1,5 dCi 90 Bg Beyaz renk araç almaya ulaşması halinde araç alınacaktır. Artırımın tekrar devam etmesi halinde pey miktarınca devam edilecektir.
14-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
15- Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden, mübadele tarihinin bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Trabzon Polisevi bahçesi Pelitli / TRABZON adresinde görülebilir.
16- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
17- Mübadeleye konu araçların bilgileri Trabzon Emniyet Müdürlüğü Web sitesinde görülebilir.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19- Bütün vergi, resim ve harçlar istekliye aittir. İstekliler taşınır malları yerinde görerek tespitlerini yapacaktır. Mübadele sonrası İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
Araçların motor ve kaporta tamirine ihtiyacı vardır. EK7/A listede bulundukları yer ve özellikleri yazılı olup, hasar durumları bilgi mahiyetinde olduğundan, istekliler taşınır malları yerinde görerek tespitlerini yapacaktır. Mübadele sonrası İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır. Araçların üzerindeki Polis Amblem ve işaretleri ihaleyi kazanan istekli tarafından yerlerinde söktürülerek teslim alınacaktır. Ayrıca yeniden tescil için Fenni Muayene, Egzoz Emisyon, Proje ve tadilat gerektiren araçların iş ve işlemleri istekli tarafından yerine getirilmeden trafiğe çıkartılmayacak ve İdaremizden hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
20-Taraflarca sözleşme imzalanacaktır. Ancak Mübadele kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz.
 
 
 
 
 
 
 
  • KGYS
  • İçişleri Bakanlığı
  • TUBİM
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu